سید سهیل کرامتی

مدرس تار و تنبور

سن: 0
تجربه:
تخصص: 0

تماس

ارسال

درباره معلم

سید سهیل کرامتی

دارای مدرک کارشناسی نوازندگی ساز ایرانی از دانشگاه هنر تهران
فراگیری ساز تار نزد آقایان  مقداد شاه حسینی ،  فرخ مظهری ،  حمید سکوتی ،  خانم  مریم تژده
فعالیت های موسیقایی:
1.  اجرای دونوازی تار،  بهار1386،  دانشگاه هنر
2.  کسب مقام دوم نوازندگی ساز ایرانی در جشنواره موسیقی دانشگاه هنر،  بهار 1389
3.  اجرای گروهی در مراسم بزرگداشت استاد پرویز تناولی ، بهار1389، خانه ی احسان کاشان
4.  اجرای تک نوازی تار و برگزاری دوره ی آشنایی با دستگاه های موسیقی ایرانی،  تابستان 1389، خانه ی کرمانشاه  تهران
5.  اجرای تک نوازی سه تار (موسیقی تئاتر) ، بهار1389،  دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر
6.  اجرای گروهی با گروه نوآوا ، پاییز 1389 ، دانشکده موسیقی دانشگاه هنر
7.  اجرای گروهی با گروه نوآوا در جشنواره ی موسیقی فجر سال 89
 

می خواهید از آخرین اخبار مطلع شوید؟

عضو شوید