حمزه طاهری

مدرس تنبور و دیوان

سن: 0
تجربه:
تخصص: 0

تماس

ارسال

درباره معلم

حمزه طاهری
سال ۱۳۸۱ نواختن تنبور را نزد استاد یاشار بهنود آغاز نمود.
سال ۱۳۸۶  عضو گروه تنبور نوازان مشتاق شد. اجراهای متعدد در ایران و همینطور در شهرهای مختلف ترکیه تجربیات فراوانی را برای وی بهمراه داشت.
فعالیتهای آموزشی خود را از سال ۱۳۸۸ بصورت رسمی آغاز کرد و در همین سال نیز با تشکیل گروه هونیاک با نگاهی نو رو به کسب تجربه در آهنگسازی در فضاهایی جدید آورد. دو سال بعد گروه شاهباز را پایه گذاری کرد و با چند اجرا در مراکز فرهنگی مختلف از جمله مرکز فرهنگی یونس امره ترکیه در تهران  به فعالیت های خود ادامه داد. و بالاخره در سال ۱۳۹۲ با تشکیل گروه کاریز به صورت رسمی، به فضای ذهنی مورد نظرش نزدیک و نزدیکتر شد. کنسرت در سالن استاد شهناز خانه هنرمندان و چندین و چند اجرای رسمی و غیر رسمی دیگر حاصل تلاش این چندسال وی و تعدادی از دوستانش  می باشد . 
همکاری با گروه کماکان نیز از تجربیات بسیار با ارزش سالهای اخیر برای اوست
شیوه ی تدریس  وی بر اساس سه جلد کتاب  استادش آقای یاشار بهنود می‌باشد. کلاس ها بصورت خصوصی و پس از مدتی، هم بصورت خصوصی و هم بصورت گروه نوازی برگزار می‌شود.

می خواهید از آخرین اخبار مطلع شوید؟

عضو شوید