افتخارآفرینان خوش هنر؛ به وطن بازگشتند


هنرمندان خوش هنر که به جشنواره ی بلغارستان رفته بودند؛ با چمدانهایپُر از افتخار؛ به وطن بازگشتند
  

مسافران هنرمند پس از مسافرتی دوهفته ای؛ روز یکشنبه هیجدهم شهریور وارد ایران شدند

نوازندگان هنرمند آموزشگاه خوش هنر با کسب یک مدال طلا و هشت دیپلم افتخار از جشنواره «فولک2018» برگ زرینی به افتخارات خود افزودند

تاکنون 45 سایت خبری معتبر؛ خبر درخشش هنرمندان خوش هنر را منتشر کرده اند


می خواهید از آخرین اخبار مطلع شوید؟

عضو شوید